top of page

Gaupejakt

Oppdatert: 30. jan. 2019

Yes. Endelig har jeg fått se spor etter gaupe. Jeg håper jo å se både ulv, jerv og bjørn her også. Men dette er det nærmeste jeg har vært det året jeg har bodd her nå. Det har falt store mengder med snø de siste fem dagene, og det ser tungt ut for dyrene også å ta seg frem. Men det er noe av det fine med snø. Jeg ser hvor de går. Rev, hare, elg, rype, orrfugl, tiur. Men altså ikke noen spor etter rovdyr – før i dag. Jeg ble ordentlig glad. Det er to sporrekker, den nærmeste må ha blitt satt i kveld og starter bare cirka 25 meter fra hytta, den har krysset stien og fortsatt videre bak hytta, bare fem meter unna stueveggen. Ifølge wikipedia "er gaupa et nattaktivt rovpattedyr og det eneste viltlevende kattedyret som finnes i Norden. Den er sky og observeres sjelden i åpent lende. Arten regnes med blant Europas fem store, som dessuten inkluderer ulv, brunbjørn, jerv og visent (et kjempestort drøvtyggende oksedyr og det tyngste landdyret i Europa). I kveld satte jeg opp viltkameraet, så får jeg bare håpe at gaupa sneier det. Gaupebestanden ble i 2018 beregnet til cirka 340 dyr i Norge – og står oppført som sterkt truet på Norsk rødliste for arter.

Samtidig: Om to dager, 1.februar, starter kvotejakt for gaupe 2019. Her i området er det gitt tillatelse til å skyte åtte gauper, inkludert to voksne hunner. Totalt for regionen 24 dyr, inkl syv hunner. I Aust-Agder, hvor det er beiteprioriterte områder, er det kvotefri jakt. Miljødirektoratet, som har gitt tillatelsene sammen med Rovviltnemder, sier at "kvote for jakt på gaupe er særlig motivert ut ifra å redusere skade på sau og tamrein". 


Gaupespor i dyp snø.
Gaupespor på Blefjell. Slik ser gaupespor i dyp snø ut. Her har den krysset stien min like ved hytta etter at det sluttet å snø i går natt.


Gaupespor i dyp snø.
Gaupespor bak hytta. Disse ble satt i kveld.601 visninger

Comments


bottom of page